Om meg

Bildet mitt
Jeg er en nysgjerrig rektor på Skrim ungdomsskole i Kongsberg kommune, og jeg er svært glad i Norwich City, ny kunnskap og riktig bruk av digitale verktøy. Samhandling med engasjerte og kunnskapsrike folk setter jeg også stor pris på. Blant annet så har jeg vært med på å etablere en yrkesskole for jenter i Kakamega, Kenya og jeg har forsøkt meg som NORAD's pedagogiske alibi på et ambulerende musikkprosjekt i Palestina. Jeg blogger for å endre verden til det bedre.

lørdag 11. februar 2012

Sier Høyesterett at god ledelse er beste medisin mot mobbing i skolen?

En 31-åring vant ankesaken som Kristiansand kommune hadde anlagt mot ham, da Norges Høyesterett avsa sin historiske dom i forrige uke. 31-åringen hadde blitt utsatt for vedvarende psykisk mobbing på skolen i seks år, og dette er første gang en skoleeier i Norge blir dømt i en mobbesak. Høyesteretts begrunnelse ved domfellelse er at kommunens ansatte samlet sett opptrådde uaktsomt fordi tiltakene som ble iverksatt var utilstrekkelige i forhold til datidens kunnskap om mobbing.

lørdag 4. februar 2012

Nasjonale prøver - Starten på en rektors kriminelle løpebane?

Jeg var tidligere i uken på et foredrag med Dysleksi Norge der tema var tekniske hjelpemidler for dyslektikere. Det er alltid spennende å bli oppdatert på digital utvikling fra ulike fagfelt. Spesielt når det har kommet mange og gode digitale hjelpemidler, som langt flere enn bare dyslektikere kan ha nytte av. De som for eksempel sliter med engelsk uten at de har dysleksi, kan få god hjelp fra skriveprogrammer med talesyntese og elektroniske ordbøker.