Om meg

Bildet mitt
Jeg er en nysgjerrig rektor på Skrim ungdomsskole i Kongsberg kommune, og jeg er svært glad i Norwich City, ny kunnskap og riktig bruk av digitale verktøy. Samhandling med engasjerte og kunnskapsrike folk setter jeg også stor pris på. Blant annet så har jeg vært med på å etablere en yrkesskole for jenter i Kakamega, Kenya og jeg har forsøkt meg som NORAD's pedagogiske alibi på et ambulerende musikkprosjekt i Palestina. Jeg blogger for å endre verden til det bedre.

søndag 18. mars 2012

Glem Finland, New Zealand og Canada - Drammen er snart i førersetet

For noen dager siden var jeg på besøk i Drammen for å høre om prosjektet "Norges beste skole", og jeg hadde på forhånd høye forventninger til hva jeg skulle få innblikk i. Det jeg så mest frem til var å høre om hvordan samarbeidet mellom skoleeier, kommuneadministrasjon og rektorer fungerte og hvordan drammenserne arbeidet med å utvikle digitale ferdigheter. Det er etter min mening helt avgjørende å lykkes på de to områdene for å skape fremgangsrike skoler i fremtiden

søndag 11. mars 2012

Er det tidstyver på rektors kontor?

Temaet rektors tidsbruk kommer opp med jevne mellomrom i media, og til våren blir en interessant undersøkelse om skolelederes tidsbruk og prioriteringer offentliggjort. Mange rektorer opplever at tiden ikke strekker til og at administrative oppgaver overskygger muligheten for pedagogisk ledelse. Jeg vil vel si at utgangspunktet for å løse lederoppgavene i en grunnskole er godt tilrettelagt hvis vi sammenligner med andre offentlige institusjoner. Et sykehjem skal f. eks. ledes 24 timer i døgnet i 365 dager i året. En grunnskole derimot har aktivitet hovedsaklig fra 8 til 16 i 195 dager i året. Jeg skulle ønske at rektors styringsrom var noe større, men som beskrivelsen her viser, så har rektor et brukbart styringsrom (linken fungerer muligens ikke på iPad så sant du ikke bruker iSwifter eller lignende).

søndag 4. mars 2012

Forventningene til rektor er lavere enn til en elleveåring

Jeg leste en interessant bloggpost skrevet av @junebre her forleden der tema var forventninger til rektors digitale kompetanse. Hva kan foreldre, elever og andre forvente at en rektor behersker på det digitale området? Jeg representerer rektorene i Midt-Telemark i et spennende IKT-prosjekt der vi skal foreslå hvordan vi kan gå inn i den digitale skolefremtiden i vårt området. Prosjektleders begrunnelse for min deltagelse i prosjektet er at jeg til rektor å være, tilsynelatende har god digital kompetanse, fordi jeg svarer på e-poster jeg mottar. Det er med andre ord ikke høye forventninger til hva jeg skal kunne bidra med i en prosjektgruppe der resultatet kan bli avgjørende for den digitale skolefremtiden i Midt-Telemark. Jeg møter lave forventninger i ulike sammenhenger såpass ofte at jeg anser min erfaring som representativ for hva altfor mange tenker om rektorers digitale kompetanse. For eksempel blir jeg møtt med stor overraskelse når jeg presenterer utviklingsstrategien vår i en egen mal på konferanser, foreldremøter eller på kommunale samlinger.