Om meg

Bildet mitt
Jeg er en nysgjerrig rektor på Skrim ungdomsskole i Kongsberg kommune, og jeg er svært glad i Norwich City, ny kunnskap og riktig bruk av digitale verktøy. Samhandling med engasjerte og kunnskapsrike folk setter jeg også stor pris på. Blant annet så har jeg vært med på å etablere en yrkesskole for jenter i Kakamega, Kenya og jeg har forsøkt meg som NORAD's pedagogiske alibi på et ambulerende musikkprosjekt i Palestina. Jeg blogger for å endre verden til det bedre.

lørdag 28. januar 2012

Hvordan respondere på å bli kikket i kortene?

Jeg leste et interessant blogginnlegg om testing i skolen for noen dager siden. Innlegget var skrevet av @eivindsolfjell og han hevdet at norsk skole er underlagt et testregime. Han viste til et eksempel på hvordan en rektor responderte på nasjonale prøver. Kortversjonen er at rektor bare er et menneske og naturlig går for løsninger der ubehag unngås og belønning på egne vegne oppnås. Rektors løsninger bryter opplæringsloven fordi enkeltelever nær nivågrensene prioriteres for å bedre resultatene på de nasjonale prøvene, og siden jeg er rektor selv fikk jeg lyst til å gi en kommentar.

fredag 20. januar 2012

Kan IKT-støtte bryte passiviseringens forbannelse?

Vi fikk ny rådmann for et år siden og han har på imponerende vis begynt arbeidet med å profesjonalisere hele organisasjonen. Han har satt fokus på ledelsesutvikling med jevnlige samlinger for alle mellomlederne i kommunen. Samtidig er jeg halvveis mot en master i ledelse ved BI, Oslo. Dette gir meg gode muligheter til å observere hvordan IKT-støtte brukes i kommunal lederutvikling og i undervisning av skoleledere i høyere utdanning. Jeg er opptatt av IKT-støtte fordi jeg tror det kan øke læringen for alle involverte i skolesystemet vårt. Det jeg tenker på som IKT-støtte er sosiale medier, digitalt utstyr og hvordan det brukes for å øke læringen.

torsdag 12. januar 2012

Fra komfortabel kontroll til likeverdig refleksjon

Hovedmålsettingen med skolevandring er at elevene skal lære mer. For meg som rektor handler det om å få innblikk i lærerhverdagen slik at jeg kan lede lærerne på en bedre måte. Det forutsetter en aksept for at jeg besøker klasserommene og at jeg gjennomfører besøkene slik at jeg er velkommen ved en senere anledning. Jeg synes den største utfordringen med skolevandring er å gi tilbakemeldinger som bidrar til at elevene lærer mer. Lærerens møte med elevene i klasserommet er den mest intime og sårbare delen av læreryrket i en tradisjon som bygger på mine elever i mitt klasserom. Dette sterkt autonome utgangspunktet byr på utfordringer i forhold til å komme i posisjon til å gi tilbakemeldinger som virker.

fredag 6. januar 2012

Skolevandring gir mange muligheter

Skolevandring er et lederverktøy som kan være både nyttig og spennende i arbeidet med skoleutvikling. Det hele går ut på at rektor observerer sine lærere i klasserommene og har fagsamtaler med dem i etterkant. Hva som skal observeres og antall besøk i hvert klasserom blir i fellesskap bestemt på forhånd. Målet er at jeg som rektor skal få innblikk i lærerhverdagen