Om meg

Bildet mitt
Jeg er en nysgjerrig rektor på Skrim ungdomsskole i Kongsberg kommune, og jeg er svært glad i Norwich City, ny kunnskap og riktig bruk av digitale verktøy. Samhandling med engasjerte og kunnskapsrike folk setter jeg også stor pris på. Blant annet så har jeg vært med på å etablere en yrkesskole for jenter i Kakamega, Kenya og jeg har forsøkt meg som NORAD's pedagogiske alibi på et ambulerende musikkprosjekt i Palestina. Jeg blogger for å endre verden til det bedre.

søndag 4. mars 2012

Forventningene til rektor er lavere enn til en elleveåring

Jeg leste en interessant bloggpost skrevet av @junebre her forleden der tema var forventninger til rektors digitale kompetanse. Hva kan foreldre, elever og andre forvente at en rektor behersker på det digitale området? Jeg representerer rektorene i Midt-Telemark i et spennende IKT-prosjekt der vi skal foreslå hvordan vi kan gå inn i den digitale skolefremtiden i vårt området. Prosjektleders begrunnelse for min deltagelse i prosjektet er at jeg til rektor å være, tilsynelatende har god digital kompetanse, fordi jeg svarer på e-poster jeg mottar. Det er med andre ord ikke høye forventninger til hva jeg skal kunne bidra med i en prosjektgruppe der resultatet kan bli avgjørende for den digitale skolefremtiden i Midt-Telemark. Jeg møter lave forventninger i ulike sammenhenger såpass ofte at jeg anser min erfaring som representativ for hva altfor mange tenker om rektorers digitale kompetanse. For eksempel blir jeg møtt med stor overraskelse når jeg presenterer utviklingsstrategien vår i en egen mal på konferanser, foreldremøter eller på kommunale samlinger.

Kunnskapsdepartementet har som mål å styrke digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet i læreplanverket og Senter for IKT i utdanningen har bistått @Udir gjennom prosjektet Ny definisjon av av digitale ferdigheter. Dette er første gjennomgang av de grunnleggende ferdighetene siden de ble innført med kunnskapsløftet i 2006. @Udir har nylig presentert et nytt Rammeverk for grunnleggende ferdigheter som bør bli kjent for flere enn læreplangruppene som er oppnevnt av @Udir. Hvordan digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet er definert i det nye rammeverket kommer frem i illustrasjonen under.


Ferdighetsområdene i illustrasjonen synliggjør også hva som kreves av elevene for å nå de ulike nivåene. Hvor høy digital kompetanse må jeg som rektor ha for å lede en skole hvor det forventes at elevene etterhvert skal ha digital kompetanse på nivå 5? Det skoleeier forventer av meg er at jeg må beherske en PC slik at jeg kan bruke:
 • E-post til å motta og sende informasjon
 • Elektroniske arkiveringssystemer til fakturering og saksbehandling
 • Word, Excel, Power Point til dokumentproduksjon og presentasjoner
 • Hjemmesider til å finne informasjon
Det betyr at forventningene til meg som rektor er at jeg har digital kompetanse på nivå 2 på ferdighetsområdene tilegne og behandle og kommunisere, mens det holder å være på nivå 1 på ferdighetsområdene produsere og bearbeide og digital dømmekraft.

Det er tankevekkende at forventningene til en rektors digitale kompetanse er lavere enn den digitale kompetansen min egen datter på elleve år allerede har tilegnet seg. Hun ligger på nivå tre eller fire på de ulike ferdighetsområdene i det nye rammeverket, og det tror jeg veldig mange norske elleveåringer gjør. Jeg kan vanskelig se for meg at det er mulig å lede en skole inn i fremtiden uten gode digitale ferdigheter til å utvikle skolen og sin egen fagkunnskap. Og derfor håper jeg at alle landets rektorer i fremtiden blir møtt med atskillig høyere forventninger til hva slags digital kompetanse vi bør besitte.

2 kommentarer:

 1. Veldig interessante og tankevekkende refleksjoner fra deg. Personlig synes jeg det er mildt sagt betenkelig at vi ikke har større forventninger og krav til dem som skal kvalitetssikre og ta strategiske valg mht den oppvoksende slekts digitale kompetanse.

  Takk for godt blogginnlegg.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk. Jeg forundres ofte over hvilke forventninger jeg som rektor blir møtt med i ulike sammenhenger, og ikke minst når jeg er på etterutdanning/kurs for skoleledere. Jeg skulle ønske at BI kunne gå foran som et godt eksempel med å ha høye forventninger til skolelederne som er med i rektorutdanningen. I tillegg håper jeg du får mer gjennomslag for arbeidet ditt slik at skoleledere får praktisk erfaring med SoMe o.l. når de går på rektorskolen. Det tror jeg blir utrolig viktig hvis vi skal lykkes med å skape en god skole for fremtiden.

   Slett