Om meg

Bildet mitt
Jeg er en nysgjerrig rektor på Skrim ungdomsskole i Kongsberg kommune, og jeg er svært glad i Norwich City, ny kunnskap og riktig bruk av digitale verktøy. Samhandling med engasjerte og kunnskapsrike folk setter jeg også stor pris på. Blant annet så har jeg vært med på å etablere en yrkesskole for jenter i Kakamega, Kenya og jeg har forsøkt meg som NORAD's pedagogiske alibi på et ambulerende musikkprosjekt i Palestina. Jeg blogger for å endre verden til det bedre.

lørdag 15. februar 2014

2014 - Året vi løste den digitale læringskoden

Vi har gått fra å være en vanlig ungdomsskole til å bli en referanseskole for Apple i løpet av fire-fem uker med 1:1 iPad på hele skolen. Riktignok så hadde skolen et godt omdømme i kommunen, men derfra til at Apple peker på oss og sier at vi er blant Europas beste skoler til å bruke iPad i undervisningen, så er det et godt stykke. Vår reise startet på personalmøte på mandag i uke 48 med en drøfting om bekymringer knyttet til bruk av iPad i klasserommet. Møtet ble avsluttet med at lærerne skulle ta stilling til om vi skulle starte opp med opplæringsuke i uke 50 og samtidig innføre 1:1 iPad på hele skolen. Lærerne mente at det kom litt brått på, og derfor valgte vi å ha opplæring og oppstart i uke 2.
En riktig, digital undervisningsramme for å øke elevenes læring
Det er tre forutsetninger som må være på plass for at en skole som innfører 1:1 iPad kan lykkes med å etablere en riktig, digital undervisningsramme. Den første forutsetningen er at opplæringen til lærerne og elevene må være presis og av høy kvalitet. Jeg kan ikke få fullrost RIKT sin opplæringspakke som består av en opplæringsuke, fire oppfølgingsdager og oppfølging av skolen over tre måneder. Tilnærmingen er utradisjonell og langt utenfor den "skolske" boksen, og den er definitivt både presis og av høy kvalitet. Forutsetning nummer to er at den digitale infrastrukturen må fungere. Det vil si at vi må ha nødvendig utstyr og det må virke hver gang:
- Det trådløse nettverket må takle 1:3
- Det må være projektor, lerret og Apple TV i alle rom der det skal foregå deling/læring
- Vi må få teknisk og pedagogisk support når vi trenger det

Vi oppdaget raskt at det ikke er mulig å etablere en effektiv delingskultur uten å ha projektor, lerret og Apple TV i alle rom. I dag så deler vi på samme måte i plangruppa og på teamene som vi gjør i klasserommene, og det har gitt en boost til læring på alle nivå i skolen vår.

Den tredje forutsetningen er den aller viktigste og det er lærere som er dyktige klasseledere. Det vil si at de må være gode til å:
- bygge sterke relasjoner
- håndtere tilbakemeldinger
- organisere klasser
- lage presise læringsmål og kriterier

Grunnen til at klasseledelse er en forutsetning for å lykkes er at høy kvalitet på disse variablene gir høy effekt på elevenes læring. På vår skole så er ikke lærerne bare gode, men de er jevnt over veldig gode på de riktige variablene. Diskusjonen om internett skal være av eller på i en skole handler egentlig om kvaliteten på hva lærerne gjør i klasserommet. På vår skole er internett alltid på og vi har lastet ned facebook m.m. på alle iPadene til elevene, uten at det skaper problemer for elevenes læring.

Hva har vi endret på etter at vi innførte 1:1 iPad?
Mange skoler, inkludert oss, har prøvd å få til deling, men som regel ender det opp med at de gode intensjonene ikke fører til en ønsket endring. Nå har vi fått et kraftig og effektivt verktøy til å etablere en delingskultur av høy kvalitet på skolen. Det er vi i full gang med og på skolenivå har vi endret lærersamarbeidet ved å koble personalmøte bedre på elevenes læring i klasserommet. Omtrent alle saker og tema som ikke gir effekt på elevenes læring er tatt ut av personalmøte og som vi gjennomfører slik:
- Lærerne møtes på teamene og deler fra siste ukes arbeid på tvers av klassene (30 min)
- Teamene møtes og deler fra siste ukes arbeid på tvers av teamene (30 min)
- Lærerne samles i team eller fagseksjoner og drøfter pedagogikk/fag (45 min)

Delingen blir meget effektiv når vi bruker projektor, lerret og Apple TV som verktøy, og jeg er mektig imponert over de refleksjonene som oppstår i kollegiet ved vår skole. Appen iThoughts er veldig god for å lage læringsopplegg og lærerne legger oppleggene sin i en felles nettsky. Da kan lærere hente ned andres læringsopplegg og enkelt gjøre det til sitt eget. I løpet av et skoleår så får vi en base med læringsopplegg og lærerne vil da få frigjort enda mer tid til å konsentrere seg om å øke læringen til elevene sine.

Jeg får en del spørsmål om hva vi gjør annerledes i klasserommene etter at vi innførte 1:1 iPad. Litt karikert så kan en si at en tradisjonell undervisningsramme hovedsaklig består av en innføring i nytt stoff fra læreboka, tilegning av kunnskap fra læreboka og en elevbesvarelse med en tekst. Deling foregår ved at elevene fremfører en presentasjon der mye av tiden går bort til å koble på pc og projektor og lete etter presentasjonen på Fronter eller It's learning. Denne tradisjonelle undervisningsformen eller varianter av den, oppleves ofte som ensidig og kjedelig for elevene og det fører som regel til overfladisk læring og unødvendig spesialundervisning.

Etter at vi innførte 1:1 iPad og etablerte en riktig, digital undervisningsramme så har mine dyktige lærere fått et kraftig og effektivt verktøy for å:
- presentere nytt læringsstoff
- øke elevenes læringsproduksjon
- dele læring

De to viktigste endringene i klasserommene slik jeg ser det, er en mangedobling av elevenes læringsproduksjon og den kollektive læringen og refleksjonen som oppstår når elevene effektivt deler arbeidene sine. Det er spesielt de elevene som før produserte lite eller ingenting som i dag produserer mye mer læring. Min oppfatning er at dyktige lærere klarer å levere variert undervisning innenfor en tradisjonell undervisningsramme, men innenfor en riktig, digital undervisningsramme så vil de samme lærerne mangedoble elevenes læring. Nå skal flertallet av skolene i Kongsberg kommune i gang med å etablere riktige, digitale undervisningsrammer sammen med RIKT, og det er ikke helt umulig at resten av utdannings-verden om noen år sier: "Look to Kongsberg".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar