Om meg

Bildet mitt
Jeg er en nysgjerrig rektor på Skrim ungdomsskole i Kongsberg kommune, og jeg er svært glad i Norwich City, ny kunnskap og riktig bruk av digitale verktøy. Samhandling med engasjerte og kunnskapsrike folk setter jeg også stor pris på. Blant annet så har jeg vært med på å etablere en yrkesskole for jenter i Kakamega, Kenya og jeg har forsøkt meg som NORAD's pedagogiske alibi på et ambulerende musikkprosjekt i Palestina. Jeg blogger for å endre verden til det bedre.

lørdag 1. november 2014

Kollektiv læring i en referanseskole for Apple

Utdanningsdirektoratet har i 10-15 år gjentatt budskapet om at skolene må bli lærende organisasjoner, og nylig var jeg på en konferanse der også kunnskapsministeren var klokkeklar på ønsket om mer kollektiv læring på skolene. Vår skole knakk den digitale læringskoden i januar i år, og vi har i trekvart år arbeidet med å utvikle en kollektiv læringskultur både i klasserommene og i lærersamarbeidet på skolenivå. Det har i denne perioden blitt tydelig for meg at riktig bruk av digitale verktøy ikke er løsningen, men en katalysator for at en skole kan bli en lærende organisasjon.

Jeg observerte nylig to undervisningstimer med meget høy kvalitet på den kollektive læringen, og jeg ble involvert i spennende refleksjoner under oppfølgingssamtalene med de to lærerne. Flere av tankene lærerne presenterte skapte nye refleksjoner hos meg. Jeg bet meg spesielt merke i utsagnet om at kollektiv læring i klasserommet stiller krav til andre ferdigheter hos læreren enn det tradisjonell undervisning gjør. Kollektiv læring skjer i et umiddelbart samspill mellom elever og lærer, der læreren ikke kan ta med seg rettebunken hjem og tenke gjennom hvordan den skriftlige tilbakemeldingen skal utformes. Læreren må ta stilling til elevenes læringsproduksjon i det den blir synlig og samtidig håndtere de andre elevenes bidrag til hverandres læring. 

Hvis kollektiv læring i et klasserom skal bidra til et bedre læringsmiljø, så forutsetter det at elevene gjør kunnskapen sin synlig i klasserommet. Det betyr at læreren må etablere et læringsmiljø der elevene tør å dele det de har lært. Mine lærere bruker en metodikk tilpasset de digitale verktøyene 1:1 iPad, projektor, lerret og Apple tv i kombinasjon med produksjonsapper. Mange klarer på den måten å gjøre elevenes læring synlig på en svært effektiv måte i et læringsmiljø der elevene deler den kunnskapen de har tilegnet seg. Skal kollektiv læring derimot bli en avgjørende kraft for å øke alle elevenes læring, så må elevene også tørre å dele det de strever med. Det stiller krav til andre ferdigheter hos læreren å etablere et slikt læringsmiljø, enn å undervise i et klasserom der elevene viser læreren det de kan og skjuler det de ikke mestrer. Det betyr også at læreren ikke lenger kan være bærer av alle svarene når elevene produserer læring sammen. Den tradisjonelle formidlerrollen som opprettholder en individuell læringsstruktur i klasserommet må erstattes med en ny kollektiv læringsstruktur, der læringen blir synlig. 

Vi har etablert det samme kollektive læringsmiljøet på personalmøtene ved å fjerne rektors tradisjonelle formidlerrolle og erstattet den med at lærerne deler sine undervisningsopplegg. Professor Eirik J. Irgens ville nok sagt at personalmøtet vårt har flyttet fokus fra forvaltning og informasjon til utvikling og læring. Teamene samles først en halvtime for å gå gjennom siste ukes undervisning der de blir enige om hvilke undervisningsopplegg som er verdt å dele med resten av kollegiet. Deretter deler vi de gode eksemplene på undervisning og vi reflekterer sammen om det som fungerer godt. Vi deler på samme måte i kollegiet på personalmøtene som elevene gjør i klasserommet og vi bruker de samme digitale verktøyene. Erfaringene frem til nå er at flertallet av lærerne bidrar til skolens kollektive læring, og at mange legger sine undervisningsopplegg opp i læringsskyen vår. Det neste steget blir å komme dit at alle deler og at det også blir naturlig å dele det som ikke fungerer bra. Her står jeg som rektor overfor de samme utfordringene som lærerne gjør i klasserommet. Jeg har mindre kontroll på et personalmøte med kollektiv læring der det stilles krav til andre ferdigheter enn det formidlerrrollen krever.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar